วิทยานิพนธ์

เรียน  ดร. ประกอบ  ใจมั่น

 

กระผมนายสุรินทร  บุญรอด  รหัส 5655434001  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

วัตถุประสงค์ของงาน

1.               ค้นหาวิทยานิพนธ์ภาษาไทย  จำนวน 5  เรื่อง

2.               ค้นหาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  จำนวน 5  เรื่อง

 

1.    วิทยานิพนธ์ภาษาไทย  จำนวน 5  เรื่อง

                1.1   วิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการของเสียสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม

http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2551/tressct540079_51_full.pdf

                1.2   วิทยานิพนธ์เรื่อง  การใช้กากเหลือจากการสกัดน้ำบัวบกในการผลิตอาหารไก่เนื้อเพื่อทดแทนยาปฎิชีวนะ

                 http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2552/tressct530152_52_full.pdf

              1.3  วิทยานิพนธ์เรื่อง การจำลองลักษณะการเกิดพันธะไดซัลไฟด์ภายในโครงสร้างโปรตีน โดยการสร้างต้นแบบจำลอง

     สายลำดับร่วมกับวิธีพลศาสตร์เชิงโมเลก

http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2551/tressct520051_51_full.pdf

              1.4  วิทยานิพนธ์เรื่อง  การตรวจสอบภาวะความไวต่อสารเคมีฆ่าแมลงและกลไกที่นำไปสู่การต้านสารเคมีฆ่าแมลง

     ในยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2552/treshsc530103_52_full.pdf

               1.5  วิทยานิพนธ์เรื่อง การทำนายตำแหน่งของการเกิดพันธะไดซัลไฟต์ภายในสายโปรตีน

  http://archive.lib.cmu.ac.th/full/res/2551/tressct540104_51_full.pdf

2.    ค้นหาวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  จำนวน 5  เรื่อง

                 2.1  วิทยานิพนธ์เรื่อง Measuring Human Rights and Democratic Governance:   EXPERIENCES AND LESSONS FROM METAGORA

http://paris21.org/sites/default/files/Metagora-final_EN.pdf

                 2.2  วิทยานิพนธ์เรื่อง  Humanitarian Engineering: Addressing the global influence of applied technology in engineering education

http://qspace.library.queensu.ca/handle/1974/1187

                  2.3  วิทยานิพนธ์เรื่อง The influence of compost physical parameters on   microbial oxygen uptake

http://webpages.mcgill.ca/staff/deptshare/FAES/066-Bioresource/

Theses/theses/386ArdavanMohajer2009/ 386ArdavanMohajer2009.pdf

                 2.4  วิทยานิพนธ์เรื่อง  Acetyl-CoA in plant biology

http://lib.dr.iastate.edu/etd/10870/

                2.5 วิทยานิพนธ์เรื่อง Active academic communication across the Pacific: The experience of Chinese academic diasporas in the United States

http://dcollections.bc.edu/R/?func=dbin-jump-full&object_id=95217&local_base=GEN01

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: